De kwaliteit van het management en de medewerkers vormt een strategische factor die allesbepalend is voor het succes van uw organisatie. Managers en specialisten zijn echter steeds minder gebonden aan een bedrijf; korte dienstverbanden zijn eerder regel dan uitzondering.

Succesvolle bedrijven bestaan in de nabije toekomst uit veranderlijke netwerken van mensen en organisaties. Slechts een kleine kern bestaat uit vast personeel; de rest werkt op basis van tijdelijke contracten, op interim-basis of als gedetacheerde. Het is de kunst de juiste professionals voor de juiste periode in te zetten. Waardoor een balans ontstaat tussen vaste en flexibele expertise binnen uw organisatie.

Interim management in instellingen of bedrijven kan een oplossing zijn voor specifieke tijdelijke problemen. Hierbij kan het gaan om de (tijdelijke) afwezigheid van functionarissen, om veranderingsprocessen of om het oplossen van organisatievraagstukken. 

Advance Bedrijfsdiensten is gespecialiseerd in het verlenen van ondersteuning op managementgebied in die situaties waarin u door onvoorziene omstandigheden bent aangewezen op externen.